Dự Án

Trường mầm non Thuận An

| 17442 m2

Thiết kế sơ phác: 

Công trình: Trường Mầm Non Thuận An

Địa chỉ: Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Qui mô gia đoạn 1: 30 phòng

Diện tích xây dựng giai đoạn 1: 8.742 m2.

Diện tích xây dựng giai đoạn 2: 8.700 m2.

Tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 + 2 : 17.442 m2.