Dự Án

Nhà phố Nguyễn Ngọc Bình

|

Công trình : Nhà phố

Chủ đầu tư: Nguyễn Ngọc Bình

Địa chỉ: 3 Nguyễn Minh Hoàng, P. 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 " Kiến tạo kiến trúc PHONG THỦY phù hợp từng công trình "