Dự Án

Nhà phố Nguyễn Ngân Hà

|

Công trình : Nhà phố

Chủ đầu tư: Nguyễn Ngân Hà

Địa chỉ: Thửa 429, Tờ bản đồ số 30, Xã Bà điểm, H. Móc Môn, TP. HCM

" Kiến tọa kiến trúc PHONG THỦY phù hợp từng công trình "