Dự Án

Nhà phố Đàm Thị Mỹ Hà

|

Công trình : Nhà phố 

Chủ đầu tư: Đàm Thị Mỹ Hà

Địa chỉ: 3A Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Quận Tân bÌnh, TP. HCM

" Kiến tạo kiến trúc PHONG THỦY phù hợp từng công trình "