Dự Án

Công Ty TSĐ

| 800 m2

Công trình: công ty TNHH TSĐ

Địa chỉ: Đường số 1, P. BHH A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Trụ sở văn phòng là nơi giao dịch, điều hành, quản lí công việc kinh doanh của nhà doanh nhgiệp.Điều quan trọng nhất cho công trình này mà bất cứ nhà doanh nghiệp nào cũng muốn là công trình phải thể hiện được tầm vóc của doanh nghiệp, phải là nơi có nhiều mặt thuận lợi để cho việc giao dịch, quản lí , điều hành của doanh nghiệp đạt nhiều sự may mắn. Để giải quyết những yêu cầu trên, Kts. Vũ Mạnh Cường đã thiết kế công trình này phù hợp với chủ doanh nghiệp tuổi Kỷ Hợi. 

 "Kiến tạo kiến trúc PHONG THỦY phù hợp từng công trình".