Dự Án

Bar - Cafe GMC NIGHT 9

|

Công trình: Bar - Cafe  GMC NIGHT 9

Chủ đầu tư: Tony Dũng

Địa chỉ: Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

" Kiến tạo kiến trúc PHONG THỦY phù hợp từng công trình"